Filteri za pročišćavanje od pare i gasova serije 6000

Karakteristike

Filter Nivo zaštite Zaštita od
6051 A1 Organskih gasova i para Tk>65°C
6055 A2 Organske pare Tk>65°C
6057 ABE1 Organske pare, neorganske pare i kiselih gasova
6059 ABEK1 Organski, neorganski i kiseli gasovi Tk>65°C, amonijak i derivati amonijaka Tk<65°C


Posebna ponuda

Proizvodi na akciji